položky
  0.00
  • Zobraziť

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, vznikajúce na základe uzatvorenia kúpnej zmluvy v internetovom obchode PC-tablety.sk, ktorý prevádzkuje Predávajúci na webovej URL adrese http://www.pc-tablety.sk.

  1. VYMEDZENIE POJMOV

PREDÁVAJÚCI:
Jana Szabadosová LINKUM
Maršála Malinovského 1944/1, 96001 Zvolen
IČO: 44 833 610
DIČ: 1074037712
IČ DPH: Predávajúci nie je platcom DPH!!!
registrovaná odborom živnostenského podnikania Obvodného úradu vo Zvolene. 
č. OŽP-G/2009/03179-3
č. živnostenského registra 670-18714

Orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1

KUPUJÚCI:
Pre účely týchto obchodných podmienok sa za Kupujúceho považuje:

1. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania
2. Podnikateľ - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jeho účet
 

KÚPNA ZMLUVA:
Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzavretá prostredníctvom elektronického objednávkového formulára internetového obchodu PC-tablety.sk a záväzne potvrdená Predávajúcim.

  1. OBJEDNANIE TOVARU A POSTUP UZAVRETIA KÚPNEJ ZMLUVY
Vložením vybraného tovaru z aktuálnej ponuky internetového obchodu PC-tablety.sk do virtuálneho nákupného košíka, vyplnením kontaktných údajov v elektronickom objednávkovom formulári a jeho odoslaním vytvára Kupujúci objednávku, ktorá je považovaná za Návrh kúpnej zmluvy.
Kupujúci, ktorý vytvára Návrh kúpnej zmluvy ako Spotrebiteľ, v objednávkovom formulári vyplní údaje:
Meno, Priezvisko, Ulica a číslo domu, Mesto, PSČ, Kontaktná E-mailová adresa, Kontaktné mobilné tel. číslo
Kupujúci, ktorý vytvára Návrh kúpnej zmluvy ako Podnikateľ, v objednávkovom formulári zaškrtne voľbu "Chcem kúpiť tovar na firmu" a vyplní údaje:
Meno, Priezvisko, Ulica a číslo domu, Mesto, PSČ, Kontaktná E-mailová adresa, Kontaktné mobilné tel. číslo, Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH
 

Po zaevidovaní objednávky v elektronickom systéme Predávajúceho obdrží Kupujúci na e-mailovej adrese, ktorú uviedol v objednávke, informačnú správu "Informácia o zaevidovaní objednávky" s uvedeným evidenčným číslom identifikujúcim konkrétnu Objednávku/Návrh kúpnej zmluvy. Informácia o zaevidovaní objednávky nie je potvrdením uzavretia kúpnej zmluvy!
Predávajúci akceptuje Objednávku/Návrh kúpnej zmluvy zaslaním informačnej správy "Potvrdenie objednávky" na adresu elektronickej pošty Kupujúceho, v ktorej uvedie:
- číslo Objednávky/Návrhu kúpnej zmluvy
- dodacie a platobné podmienky
- celkovú cenu za tovar vrátane nákladov na jeho doručenie
- predpokladaný termín doručenia tovaru
- spôsob doručenia tovaru
- poštovú adresu pre doručenie tovaru
- kontaktné telefónne príjemcu
Po odoslaní informačnej správy "Potvrdenie objednávky" sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú.

CENA:
Ceny ponúkaného tovaru sú konečné, predávajúci nie je platcom DPH.
Predajná cena môže byť navýšená:
- o recyklačný poplatok, v prípade že sa na konkrétny objednávaný tovar uplatňuje
- o náklady vyplývajúce zo spôsobu doručenia tovaru kupujúcemu (Spôsob dopravy):
Náklady na doručenie tovaru:
1. Pri doručení tovaru s využitím spôsobu dopravy "Kuriér DPD Slovensko":

- pri objednávke s celkovou cenou do 125 Eur:  poplatok 4,80 Eur
- pri objednávke s celkovou cenou nad 125 Eur: bez poplatku 

2. Pri doručení tovaru s využitím spôsobu dopravy "Kuriér DPD Slovensko Dobierka":

- pri objednávke s celkovou  cenou do 125 Eur: poplatok 6,00 Eur
- pri objednávke s celkovou cenou nad 125 Eur: bez poplatku

Cenu za objednaný tovar, recyklačný poplatok a náklady vyplývajúce zo spôsobu jeho doručenia uhrádza kupujúci:
1. Pri doručení tovaru s využitím spôsobu dopravy "Kuriér DPD Slovensko":

- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 2606902454/0200, vedený vo VÚB a.s., Zvolen, na základe vopred vystavenej zálohovej faktúry, ktorú predávajúci doručí kupujúcemu elektronickou poštou na jeho e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke, bezprostredne po potvrdení a zaevidovaní objednávky.

2. Pri doručení tovaru s využitím spôsobu dopravy "Kuriér DPD Slovensko Dobierka":

- v hotovosti pri preberaní tovaru pracovníkovi doručovateľskej spoločnosti (kuriér), ktorý mu platbu potvrdí dokladom Potvrdenie o dobierke.


DORUČENIE TOVARU
:
Predávajúci dodáva tovar výhradne na území Slovenskej republiky. Objednaný tovar expeduje predávajúci na poštovú adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávkovom formulári v časti "Objednávateľ", alebo v časti "Dodacia adresa" za predpokladu, že sa táto adresa nezhoduje s adresou Objednávateľa. Tovar fyzicky doručuje kupujúcemu prepravná spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, Bratislava (DPD) formou „balíkovej zásielky“, priamo zo skladu veľkoobchodného distribútora, s ktorým je predávajúci v zmluvnom vzťahu. V balíku s doručeným tovarom obdrží kupujúci balíkovú súpisku. Dodací a Záručný list k objednanému tovaru odošle predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.pc-tablety.sk neumožňuje osobný odber tovaru na adrese jeho sídla!!!  

REKLAMAČNÝ PORIADOK:
Predávajúci prijme k reklamácii len tovar v záručnej lehote a v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom tovaru.
Predávajúci prijme k reklamácii len tovar zakúpený priamo od predávajúceho kupujúcim.
Tovar poslaný na reklamáciu musí spĺňať tieto podmienky:
- nesmie vykazovať známky mechanického poškodenia.
- musí byť poslaný v obale zvyčajne používanom na balenie daného typu tovaru (z dôvodu ochrany pri preprave).
- tovar predávaný s príslušenstvom musí byť tiež reklamovaný s príslušenstvom, ak nie je uvedené inak.
- na tovar sú prípustné len originálne nálepky výrobcu, nesmie mať poškodené, odstránené, alebo neúplné výrobné čislo, typové označenie, alebo iný identifikačný znak vyrobcu.
Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude tovar prijatý k reklamácii a bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:
V zmysle paragrafu 7, Zákona č. 102/2014 Z.z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomnou formou, pričom musí uviesť všetky údaje pre spoľahlivú identifikáciu obchodného prípadu. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy musí kupujúci vrátiť tovar predávajúcemu v nepoškodenom stave a s kompletným originálnym príslušenstvom. Náklady spojené s doručením vráteného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci, zaslanie „na dobierku“ predávajúci neakceptuje.

Všetky údaje kupujúceho budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť, či dopĺňať obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, pričom týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v čase účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Kupujúci prehlasuje, že pred potvrdením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

- - - - - - - - - - - - -
© PC-tablety.sk


KATEGÓRIE

Mohlo by vás zaujímať
Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Akčná ponuka
Najpredávanejší

FastCentrik® - Prenájom e-shopov

Najčastejšie dopytované: Puzdro na Galaxy Note 10.1, Dotykové pero, Kryt na Galaxy S4, Obal na iPad, Čítačka kariet, Stojan na tablet, USB kľúč k tabletu,

Monitoring cien: Najnakup.skTablety, Tovar.sk


JavaScript musí být povolen